Danpor Sokolov

Daňové poradenství

  • Daňové poradenství je poskytováno Mgr. Ivetou Královcovou, daňovou poradkyní ev.č. 2973 zapsanou v seznamu Komory daňových poradců ČR
  • Zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a výpisu z evidence k DPH
  • Zpracování dalších daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací, daň z převodu nemovitosti)
  • Příprava podkladů ke kontrole
  • Zastupování na úřadech –FU,VZP,SSZ
  • Předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
  • Odklad termínů pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob do 1.7. běžného roku