Danpor Sokolov

Insolvence - osobní bankrot a oddlužení

  • Zpracování insolvenčního návrhu je zdarma
  • Postupujeme v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb. v platném znění.
  • Fyzickým osobám v souladu s tímto zákonem připravíme pro Krajský soud návrh na povolení oddlužení (bankrot).
  • Účelem tohoto zákona je vyřešit mnohdy zoufalou situaci dlužníků, kteří jsou stíháni vymahači různých firem či již na jejich majetek byla nařízena exekuce.
  • Před zpracováním samotného návrhu s Vámi bezplatně zhodnotíme situaci a nastíníme podmínky, za kterých může být Váš návrh na povolení oddlužení Krajským soudem přijat.

Pro zpracování insolvenčního návrhu budeme potřebovat

  • Příjmy za 3 roky zpětně (výplatní lístky, výměr o důchodu atd.)
  • Listiny prokazující existenci závazku, zejména pak skutečnou výši dluhu