Danpor Sokolov

Soukromí a nakládání s údaji

 1. Tímto uděluji souhlas společnosti Danpor Sokolov s.r.o., se sídlem Březová - Kamenice 71, 35601 Sokolov, IČ: 47717939, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, značka C3336 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mail
 2. Jméno a příjmení a e-mail je nutno zpracovávat za účelem nazavující komunikace. Tyto údaje budou Správcem strojově zpracovány po nejkratší možnou a nezbytnou dobu.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu či dopisu na kontantní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze  a výlučně Správcem.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat po nás informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování údajů
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit
  • Požadovat po nás smazání těchto osobních údajů
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů